Projektet er delfinansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen                       Hent Wordudgave af dokument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere fleksjob i små og mellemstore virksomheder?

 

 

 

 

 

Bruger ledelse og nøglemedarbejdere ressourcer på rutine- og administrative opgaver i din virksomhed? – ressourcer der i stedet kunne anvendes til udvikling og vækst

 

 

 

 

Hvis ja, så læs nærmere i denne pjece

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Flere fleksjob i små virksomheder

 

 

 

 

Hvad vil din virksomhed få ud af at ansatte en medarbejder i fleksjob?

 

Ved at ansætte en medarbejder i fleksjob, vil virksomheden få frigivet ressourcer til strategi, udvikling og vækst. Disse ressourcer frigives ved at plukke arbejdsopgaver ud, der med fordel kan udføres af andre end ledelse og nøglemedarbejdere.

 

Eksempelvis vil en medarbejder i fleksjob kunne varetage tastearbejde, bogholderi, reception, administration, lagerarbejde, produktion m.m. 

 

Samtidig vil en medarbejder i fleksjob kunne ansættes til løsning af opgaver som deltidsansat.

 

Dette projekt vil formidle kontakt mellem små og mellemstore virksomheder, og personer der søger et fleksjob, og derved finde den rette medarbejder ud fra virksomhedens behov.

 

Skal din virksomhed være en del af dette projekt?

 

Projekt Flere fleksjob i små og mellemstore virksomheder

 

I Danmark oplever mange små og mellemstore virksomheder hvert år at mangle arbejdskraft til forskellige opgaver. Opgaver hvor der måske ikke er behov for en fuldtidsmedarbejder.

 

Har din virksomhed været i samme situation?

 

Samtidig findes der i øjeblikket en arbejdskraftreserve på mere end 10.000 personer, der søger et fleksjob.

 

Vidste du det?

 

 

 

 

Flere fleksjob i små virksomheder

 

 

 

 

 

Hvad er fleksjob?

 

 

Fleksjob er en ordning for personer, der har mistet dele af deres tidligere arbejdsevne, eksempelvis pga. fysisk nedslidning, sygdom m.m.

 

Derfor har personen nogle skånehensyn, der skal opfyldes i et ansættelsesforhold. Eksempelvis, at medarbejderen ikke kan arbejde effektivt 37 timer ugentligt, eller at medarbejderen ikke må løfte mere end en vis vægt o. lign. 

 

En medarbejder ansat i fleksjob har vidt forskellige skånehensyn. Nogle vil kunne arbejde fuld tid, mens andre måske kun kan arbejde 20 timer om ugen.

 

 

 

Virksomheden aflønner medarbejderen ud fra overenskomstmæssig mindsteløn. Afhængigt af personen arbejdsevne vil virksomheden få enten halvdelen eller to tredjedele af lønudgiften refunderet.

 

 

 

 

Du kan læse mere om fleksjob på: www.Fleksjob.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsmarkedsstyrelsens logo


Flere fleksjob i små virksomheder

 

 

Hvem deltager i projektet?

Projektet er finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Foruden små og mellemstore virksomheder indgår Silkeborg Kommune, Århus Kommune, ITI Danmark og DISCUS A/S i projektet. JobCenter Marselisborg styrer og koordinerer projektet.

 

Hvem skal virksomheden henvende sig til?

Virksomheder i Silkeborg Kommune:

Afdelingsleder Claus Gravesen

JobCenter Marselisborg

Telefon:

8949 1244/2482 6445

E-mail:

cg@jcmb.dk 

Konsulent Bente Nørgaard

JobCenter Marselisborg

Telefon:

8949 1231/2364 5955

E-mail:

cr@jcmb.dk

 

Virksomheder i Århus Kommune:

Chefkonsulent Lone Berke

JobCenter Marselisborg

Telefon:

8949 1235/2618 5955

E-mail:

bn@jcmb.dk 

Konsulent Claus Rønlev

JobCenter Marselisborg

Telefon:

8949 1233/4018 2955

E-mail:

cr@jcmb.dk

 

Hvis du vil vide mere om projektet kan du kontakte Udviklingschef Ann Tversted, JobCenter Marselisborg tlf. 8949 1240/2921 3423

 

 

 

I  T  I   Y

 D    a     n    m   a    r    k